فروش آپارتمان تهران ویلا

فروش آپارتمان تهران ویلا دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهران ویلا کوی هورس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا دو روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ مهرسر پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان تهران ویلا چهار روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; ستارخان خ دوم تهران ویلا(رئیسی زاده) ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان تهران ویلا شش روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا کوی ۳۹ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران ویلا خ شورید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ستارخان تهران ویلا خ ۸..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهران ویلا خ حسینی مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ سوم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران ویلا خ امام منتظر هخامنش کوی جواد حسی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

پارکینگ محوطه بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; تهران ویلا خ چهاردهم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۱۰۲ متر ۲ خوابه نوساز ; ستارخان تهران ویلا خ ۱۲غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; ستارخان تهران ویلا رئیسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا خ دوازدهم غ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهران ویلا خ نیایش خ ح..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهران ویلا خ هشتم پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ستارخان سه راه تهران ویلا خیابان شهی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهران ویلا خ محسن کلوپ نبش شانزدهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۲پارکینگ

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران ویلا خ۱۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; تهران ویلا خ هشتم غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهران ویلا ۸ غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۷ ساله ; ستارخان خ تهران ویلا خ رئیس زاده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا پایین پارک تهران ویلا بلوار تاکستان نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تحوبل ۸ماه آینده - در مرحله سفت کاری

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

نوساز ; ستارخان تهران ویلا خ دوازدهم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

۱۶ ساله ; تهران ویلا خ زار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه دوم سندی

فروش معاوضه آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۹۸ متر ۲ خوابه ۲۰ ساله ; تهران ویلا خ ششم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه میشود

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا بلوارالله وردی نبش خ نادی راد..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱۱۴ متر ۲ خوابه نوساز ; تهران ویلا عنبر افشان نبش می..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

نوساز ; تهران ویلا خ شورید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دوم مبله

فروش آپارتمان/سوئیت تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهران ویلا خ زار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۵متر سوئیت

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران ویلا هخامنش خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران ویلا خ ۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستاجر دارد

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران ویلا شهید شوریده خ ۲۰غربی کوی جوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; تهران ویلا خ ششم (شهیدزارع) پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با ملک ویلایی در همین منطقه-فقط معاوضه

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهران ویلا خ پاکستان کوی فقیه ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; تهران ویلا خ ۲۰ غربی بلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده - پارکینگ و انباری داخل واحد

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهران ویلا خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ستارخان سه راه تهران ویلا ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ دهقان پلا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ چهارم کوی صفویا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; تهران ویلا ۱۲ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

همسطح حیاط

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران ویلا خ ۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستاجر دارد درب ریموت

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهران ویلا خ عنبراف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ فرخ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهران ویلا خ ۱۲جنب پارک تهران ویلا پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان تهران ویلا ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۶۸ متر ۲ خوابه نوساز ; ستارخان تهران ویلا ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.