رهن آپارتمان زعفرانیه

رهن آپارتمان/سوئیت زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۲۵ متری زعفرانیه نیاززاده پلاک هنگام.. , نوساز - طبقه: سوم

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

۱۷۰ متری زعفرانیه خ جامی غربی بر.. , ۱۰ ساله - طبقه: هشتم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدیدازساعت ۱۲ تا ۵ بعدازظهر

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۱۴۰ متری زعفرانیه خ الف شهریور پ.. , نوساز - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن . سالن اجتماعات . مسترروم

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۱۹۵ متری زعفرانیه خ ثارالله پلاک هنگام.. , نوساز - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۲پارکینگ

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۱۸۳ متری زعفرانیه خ آصف خ جلال پلاک ۲۱.. , ۴ ساله - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۳۰۰ متری زعفرانیه خ کوه سفید یکم پلاک هنگا.. , ۲۰ ساله - طبقه: سوم- ۵ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۹۸ متری زعفرانیه ماکوئی پور خ اردیبهشت غرب.. , نوساز - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۳۲۲ متری زعفرانیه خ برزین بغدادی ساختمان رضوان پلاک.. , ۸ ساله - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن بدنسازی . لابی

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۱۱۵ متری زعفرانیه خ نیاززاده پلاک ۱۷ .. , ۱۰ ساله - طبقه: دوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

۱۴۰ متری زعفرانیه آصف کوی گلستان کوی مسج.. , ۵ ساله - طبقه: چهارم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن بدنسازی

کلیدنخورده

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۱۵۰ متری زعفرانیه پسیان شارستان ششم.. , نوساز - طبقه: هشتم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۷۵ متری زعفرانیه خ آصف ترک زبان نبش کوی فرهنگیا.. , نوساز - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۱۲۰ متری زعفرانیه پرزین بغدادی منصوریکم نبش منصور .. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۱۵۰ متری زعفرانیه خ پسیان خ شارستان شش.. , نوساز - طبقه: هشتم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۲۳۰ متری مقدس اردبیلی خ سنگر نبش یک.. , نوساز - طبقه: ۹- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

فروش رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۲۰۰ متری زعفرانیه چنگیز.. , ۷ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . مبله

- فقط مجرد- درب ریموت

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۲۲۰ متری زعفرانیه خ آصف خ حامد پلاک ۱۳.. , ۷ ساله - طبقه: چهارم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

۳۶۰ متری زعفرانیه خ فرخ پلاک هنگام.. , نوساز - ۴ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن . مسترروم

کلیدنخورده-هرواحد ۳پارکینگ-هوشمند-هر طبقه ۱۰۰ تومان افزایش قیمت

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

۱۲۰ متری زعفرانیه نیاززاده کوی کوه پیما پلاک هنگ.. , ۵ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یک واحد دوبلکس میباشد

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۱۲۰ متری زعفرانیه خ پسیان منصور۲.. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

پایه - فرنیش

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۲۸۵ متری زعفرانیه بلواربهزادی پلاک ۲.. , ۱۰ ساله - طبقه: دوم- ۴ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۶۰ متری زعفرانیه خ آصف بن بست حسینی.. , قدیمی - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۱۶۰ متری زعفرانیه آصف حسین خانی ک شهید به.. , نوساز - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۵۰ متری زعفرانیه خ پسیان خ شارستان ۶.. , نوساز - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۱۵ متری زعفرانیه خ آصف میدان اعجازی کوی میرزائی پل.. , ۶ ساله - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۱۷۰ متری زعفرانیه فلاحی خ آصف انتهای علی حسینی ک کوه س.. , ۶ ساله - طبقه: اول- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سو نا و جکوزی داخلی - انتن مرکزی

رهن آپارتمان زعفرانیه ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۲۹۷ متری زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی کوی شیرک.. , ۷ ساله - طبقه: اول- ۴ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.